Miškų supirkimas – vertinga investicija?

misku supirkimasMūsų šalyje vienas iš investavimo būdų tai miško pirkimas. Dažnai žmonės mano, kad miškas gali būti puiki investicija.  Savo miške dažnai reikia paplušėti iš peties. Tačiau tai tikrai atsiperka.

Jei miškas nuperkamas iškirtimui, reikia pastebėti, kad ne viską galima kirsti, privaloma laikytis reikalavimų. Privataus miško savininkai priversti mokėti didesnius mokesčius ir nesvarbu, kad pelno nelieka. Todėl miškų supirkimas turi būti gerai apgalvota investicija. Nes miškas pareikalaus priežiūros ir energijos.

Atkreipkite dėmesį į praėjusiais metais patvirtintas miškų įstatymo pataisas.

Analogiškai kertamos medienos kiekį galima pasikoreguoti ir pagal teikiamus pranešimus apie ketinimus kirsti mišką. Leidimų kirsti mišką aprašo 43 punkte numatyta, kad jei privataus miško valdytojas, pagal pranešimą vykdydamas retinimo ar einamuosius miško kirtimus, nustato, jog iškirtus visą pranešime nurodytame plote numatytą medžių skaičių ar apytikrį likvidinį medienos tūrį, įskaitant leistiną paklaidą, laikantis Miško kirtimų taisyklių nustatytų reikalavimų, būtų galima iškirsti papildomą medžių skaičių ar likvidinį medienos tūrį, tai privataus miško savininkas ar valstybinio miško valdytojas, norėdamas vykdyti papildomus retinimo ar einamuosius kirtimus pranešime nurodytame plote, privalo VMT teritoriniam poskyriui apraše nustatyta tvarka pateikti naują pranešimą dėl papildomo medžių skaičiaus ar likvidinio medienos tūrio tame pačiame plote.

Danai urėdijos skundžiasi, kad jos spaudžiamos kirsti pačius blogiausius medžius, kurie sudarkyti vėjo ar ligų. Jei urėdijos kirtimams atrinko blogiausius plotus, natūraliai tūrio tiek matuojant, tiek kertant gausis mažiau, negu numatyta plane. Tačiau sveikintina, jog urėdijos rūpinasi, kad neliktų nesveikų, sudarkytų medelynų.

Taisyklėse įvesta naujų palengvinimų projektuojant kirtimus perbrendusiuose medynuose. Kitas pakeitimas padarytas atsižvelgiant į miško tvarkos specialistų pasiūlymą – suvienodintas minimalus biržių šliejimo laikas (penkeri metai), neatsižvelgiant į tai, ar biržė bus atkuriama spygliuočiais, ar minkštaisiais lapuočiais.

Kartu šiose taisyklėse patikslinti ugdomųjų kirtimų vykdymo reikalavimai. Numatyta kad ugdomieji miško kirtimai uosynuose ir ąžuolynuose turi būti baigiami likus 20 metų iki minimalaus kirtimo amžiau, visų kitų rūšių medžių medynuose – likus 10 metų.

Jei reikalinga daugiau informacijos apie miško kirtimus, ją galite rasti Miškų įstatyme.

Parašykite komentarą