Asmenybės testas: testo svarba žmogiškųjų išteklių valdyme

Žmogiškųjų išteklių valdymas pastaraisiais metais įgavo itin didelį susidomėjimą ir svarbą įmonių sėkmingo valdymo ir gyvavimo kontekste.

Dėl kokių priežasčių tai įvyko? Vienos pagrindinių priežasčių:

  • kvalifikuotų specialistų trūkumas;
  • darbuotojų „perdegimas“;
  • pasikeitęs jaunosios kartos, žengiančios į darbo rinką, požiūris į veiklą bei gyvenimą.

Taigi personalo specialistai ir įmonių vadovai spręsdami šiuos iššūkius vis daugiau dėmesio skiria į psichologinio klimato organizacijoje gerinimą, darbuotojų emocinę sveikatą. Ir, žinoma, į asmenines darbuotojų savybes, kurias pažinus galima išnaudoti darbuotojo turimą potencialą ir tuo pačiu paskirti tas užduotis, kurias darbuotojui labiausiai sekasi ir patinka atlikti.

Su geresniu darbuotojo pažinimu, pasiekiami ir kiti svarbūs tikslai: darbuotojų įvairiapusiškumo ir dinamikos gerinimas, efektyvių komandų kūrimas, darbuotojų našumo didinimas.

Asmenybės testų esmė ir efektyvumas

Asmenybės vertinimai ir asmenybės testai yra moksliniu pagrindu sukurti įrankiai, kurie matuoja individų psichologines savybes, elgsenos polinkius ir kognityvinius modelius. Vertindami tokias aspektus kaip introvertiškumas, ekstravertiškumas, mąstymas, sprendimų priėmimas ir suvokimas, šie testai suteikia išsamų supratimą apie individo prigimtines savybes, stiprybes ir silpnybes,  ir dalykus, kurie asmeniui veikia  kaip motyvacinė priemonė, kadangi atitinka jo požiūrį, matymą ir suvokimą. Dėl šios priežasties asmenybės testas yra vienas populiariausių testų, naudojamų personalo valdyme.

Darbuotojo atrankų procesas – teisingas pasirinkimas iš pirmo karto

Darbuotojų kaita, iš esmės yra brangiai kainuojantis procesas: darbuotojo išėjimas gali laikinai sutrukdyti darbo eigą, užduočių vykdymą, įsipareigojimus klientams ir pan. Naujo darbuotojo paieška, įvedimas į veiklą, apmokymas ir kt. taip pat užtrunka laiko. Jeigu ieškote naujo darbuotojo, kuris jau turi reikiamas kompetencijas ir gali įsitraukti į veiklą iškart, neretai atlygis tokiam darbuotojui bus ženkliai didesnis. Taigi pirmuoju atveju, prarandama investicija, padaryta į buvusį darbuotoją, kuris išėjo, ir antruoju atveju, daroma nauja investicija į naują darbuotoją.

Natūralu, jog kuo geriau atliekama personalo atranka, tuo  naudingiau įmonei, nes sumažinama darbuotojų kaita, ir pačiam darbuotojui, kuris atranda sau tinkamą organizaciją bei veiklą, gali atsiskleisti, išnaudoti savo potencialą ir už tai gauti sąžiningą atlygį tiek materialų, tiek nematerialų.

Asmenybės testai atrankos procese vaidina ne pagrindinį, tačiau svarbų vaidmenį – suderinus kandidatų asmenybės profilius su darbo reikalavimais, komanda ir įmonės kultūra, personalo valdymo specialistai gali žymiai padidinti sėkmingų įdarbinimų tikimybę. Svarbu paminėti, jog tai turi būti strateginis įmonės požiūris: tiek pažinti savo esamus darbuotojus ir suteikti jiems galimybes dirbti tai, ką sugeba geriausiai, bei ugdyti trūkstamas kompetencijas, tiek ir tinkamai parinkti naujus darbuotojus.

Komandų sudėties ir dinamikos stiprinimas

Kitas kritinis asmenybės testų taikymas žmogiškųjų išteklių valdyme – optimizuoti komandų sudėtį ir dinamiką. Komandos narių asmenybės profilių pažinimas leidžia vadovams kurti labai efektyvias ir vientisas komandas, kuriose nariai papildo vienas kitą. Šis racionaliai grįstas požiūris į komandų kūrimą skatina efektyvų bendravimą, abipusę pagarbą ir didina bendradarbiavimo sinergiją, tokiu būdu skatinamas produktyvumas, lankstumas, naujų idėjų generavimas, ir inovacijos. Kiekvienas darbuotojas gali atrasti tinkamą vaidmenį ir vietą komandoje. Ir kuo komandos nariai yra skirtingesni, tuo stipresnė gali būti komanda, kadangi tokios komandos mąstymo ir žinių spektras bus žymiai platesnis.

Darbuotojų kompetencijų tobulinimas ir karjeros planavimas

Asmenybės testai taip pat atlieka svarbų vaidmenį nustatant darbuotojų stipriąsias ir tobulintinas sritis. Personalo specialistas pagal asmenybės testo rezultatus gali sudaryti reikiamų įgūdžių tobulinimo planą. Tai itin svarbu planuojant darbuotojo karjeros žingsnius ir auginant vadovus organizacijos viduje. Darbuotojų žinių ir kompetencijų mokymai veikia kaip motyvacinė priemonė – netgi būdamas darbe darbuotojas gali plėsti savo žinių akiratį ir tobulėti.

Individualizuotas požiūris į darbuotoją ne tik maksimaliai išnaudoja jo turimą potencialą, bet ir suderina jo siekius su organizaciniais tikslais, taip didina motyvaciją bei įsitraukimą į organizcijos veiklą. Darbuotojas supranta, kaip jo atliekami darbai prisideda prie visos įmonės bendrų tikslų, pradeda formuotis nuosavybės jausmas. Ir tai labai svarbu kalbant apie darbuotojų lojalumą ir stiprios organizacinės kultūros kūrimą.

Vadovavimo ir valdymo įgūdžių ugdymas

Jau minėjome, jog vienas iš būdų mažinti darbuotojų kaitą – auginti vadovus organizacijos viduje. Visgi ne visi darbuotojai gali būti vadovais ir ne visi esami vadovai turi visas reikiamas vadovavimo kompetecijas. Asmenybės testai suteikia įžvalgų apie asmens vadovavimo stilius, sprendimų priėmimo procesus ir konfliktų sprendimo strategijas. Sužinoję savo unikalias asmenybės savybes ir tipus, vadovai gali tobulinti savo turimas kompetencijas ar įgyti trūkstamas. Vadodavimo galima išmokti, ir su personalo specialisto pagalba asmenybės testo ir lyderystės testo pagalba, galima identifikuoti sritis, kuriose tobulinimo kursai būtų naudingiausi. Toks požiūris į vadovavimą didina darbuotojų pasitikėjimą komandos nariais, vadovais ir visa organizacija, skatina pokyčių įgyvendinimą, verslo tikslų siekimą,  ugdo bei stiprina lyderystės kultūrą.

Asmenybės testo rezultatų analizė ir konfidencialumas

Asmenybės testas – tai moksliniu ir psichologiniu pagrindu parengtas testas, kuris leidžia atskleisti asmens individualias prigimtines ar įgytas savybes, apie kurias net ir pats asmuo ne visada žino. Tačiau norint pasitikėti tokiais testais ir įtraukti jų rezultatus į darbuotojo vertinimą, labai svarbu pasirinkti tinkamus, patikimus testus. Dar vienas svrbus dalykas, turbūt net svarbesnis už patį testą, tai tinkama asmenybės testo rezultatų analizė, konfidencialumas testą atliekančio žmogaus atžvilgiu, profesionalumas bei diplomatiškumas pristatant ir komentuojant testo rezultatus. Asmenybės testo rezultatuose atskleidžiama jautri ir pažeidžiama asmenybės dalis, todėl reikia itin atsakingai pažiūrėti į šą vietą.

Na ir trečias svarbus dalykas – pagal gautus rezultatus parengti aiškių veiksmų/ pokyčių planą, kuris leistų darbuotojui dar geriau atlikti darbą, išnaudoti potencialą, didinti darbuotojo įsitraukimą ir lojalumą organizacijai.

Asmenybės testo įtraukimas į įmonės valdymą – strateginis įmonės požiūris į personalo valdymą

Darbuotojų vertinimo testai, kurie skatina darbuotojus bei organizacijas augti, turi būti įtraukti į įmonės strateginį valdymą. Tik tokiu būdu bus suteiktas pakankamas dėmesys ir svarba personalo valdymui. Dažniausiai kalbėdami apie organizacijos sėkmę kalbame apie organizacijos tikslų pasiekimą, plėtrą, pardavimų augimą, tuo tarpu darbuotojų indėlis – savaime suprantamas dalykas. Visgi tai nėra savaime suprantama, organizacija yra žmonės ir kuo didesnis dėmesys rodomas darbuotojamas, įvertinamos jų pastangos, tuo didesnę grąža gaunama. Asmenybės testai – tai viena iš priemonių pažinti savo darbuotojus ir suteikti palankias sąlygas jų darbui bei tobulėjimui.

Parašykite komentarą