Vidaus auditas ir jo nauda įmonei

auditas
Photo by Kuncheek on Pexels.com

Vidaus auditas atliekamas visose viešojo ir finansų sektoriaus įmonėse. Tuo tarpu privačios įmonės, vidaus auditus atlieka tik tada, jei taip nusprendžia jos vadovas. Vidaus auditą paprastai atlieka tie, kuriems išties rūpi įmonės būklė ir kurie nuolatos nori gerinti įmonės valdymą ir siekti vis geresnių rezultatų. Svarbu paminėti, kad vidaus auditas gali būti atliekamas tiek įmonės darbuotojų, tiek nepriklausomų auditavimo įmonių.

Yra daugiau nei viena vidinio audito rūšis, keletas populiariausių yra finansinis ir administracinis auditai. Pirmasis apima finansinių įrašų ir ataskaitų tikrinimą, tuo tarpu administracinis apima duomenų tikrinimą, kurie yra susiję su pasiektais įmonės tikslais ir jų valdymu.

Atliekant vidaus auditą, siekiama užtikrinti atskaitomybę, teisės aktų laikymąsi, analizuoti veiklą ir jos valdymą bei numatyti galimas rizikingas sritis. Svarbiausia yra tai, kad vidaus audito metu yra teikiamos rekomendacijos, kaip sumažinti rizikas, kaip galbūt efektyviau paskirstyti resursus, ką reikėtų keisti iš esmės, kad įmonė dirbtų efektyviau.

Vidaus auditas yra itin naudingas įmonei, kadangi jo atlikimas padeda nustatyti ir įvertinti riziką, su kuria įmonė gali susidurti vykdydama savo veiklą. Nustačius ir pamatavus galimą riziką, organizacija gali parengti jos mažinimo strategijas, taip sumažindama jų įvykimo tikimybę. Rizikos nustatymas ir kontrolė padeda išvengti tokių nemalonumų, kaip: sukčiavimas, įvairiausio pobūdžio klaidos ir veiklos neveiksmingumas. Svarbu pažymėti tai, kad praktiškai tik tokiais būdais gali būti užtikrinama organizacijos turto apsauga.

Vidaus auditas įmonei padeda užtikrinti atitiktį, o tai reiškia išvengti teisinių nusižengimų, baudų, teismų ir atitinkamai išlaikyti gerą reputaciją. Audito metu tikrinama ar juridinis asmuo laikosi šalies įstatymų, tam tikrų taisyklių ir vidaus politikos.

Audito metu nustačius tam tikrų verslo procesų neveiksmingumą ir kliūtis, organizacija gali racionalizuoti savo veiklą, sumažinti išlaidas ir padidinti našumą bei bendrą efektyvumą. Kartais gali atrodyti, kad įmonė atlieka procesus pagal reikalavimus, tačiau kažkodėl rezultatų nepasiekia, tokiu atveju vidaus auditas irgi gali padėti atrasti spragas, kurios kliudo įmonei dirbti efektyviai.

Tad svarbu prisiminti, kad vidaus auditas yra ne tik problemų nustatymas, bet ir rekomendacijų dėl tobulinimo teikimas. Vykdant veiklą pagal gautas rekomendacijas, įmonė gali nuolat tobulėti ir pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Parašykite komentarą